Úterý (Olešovice, Vidžín)

Město Úterý leží v nejzápadnější části okresu Plzeň sever. Střed města se nachází v Tepelské vrchovině, v malebném údolí Úterského potoka. Jeho dvě místní části se rozprostírají na přilehlých návrších. Cestou kolem Úterského a Telecího potoka lze na několika místech objevit pozůstatky z desítky vodních pil a mlýnů, které využívaly vodní energii z potoka již od středověku.

Úterý bylo založeno slovanskými osadníky, kteří zde koncem 11. století dolovali. První písemná zmínka z roku 1233 je spojena s odprodejem obce Tepelskému klášteru. V roce 1992 bylo Úterý vyhlášeno městskou památkovou zónou. Návštěvníka zajisté zaujme množství cenných historických budov- barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele, barokní hřbitovní kostel sv. Václava, náměstí s měšťanskými domy, renesanční radnicí či Mariánským sloupem. Na náměstí najdete také rodný dům premonstrátského opata Karla Kašpara Reitenbergera, který byl zakladatelem města Mariánské Lázně.

Pramen osvěžující uhličité minerálky vyvěrající poblíž Úterý znali a užívali místní lidé od nepaměti.  Studánka dostala na počest úterského rodáka název Reitenbergerův pramen a je součástí naučné stezky Krajem živých vod, na které mohou návštěvníci projít na 20 obnovených minerálních pramenů Tepelska.

Ves Olešovice, ležící na kopci, byla pro své zachovalé vesnické budovy a zajímavou kapličku z 19. století  vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Mezi Olešovicemi a obcí Krsy se v lese nachází bývalá kruhová cihelna Theodora Haidla. V provozu byla již za Rakousko-Uherska a cihly haidlovky přestala pálit s koncem 2. světové války.