Zahrádka (Hůrky, Mostice)

Obec Zahrádka leží v sevrozápadní části Plzeňského kraje, přibližně 20 km od krajského mšdsta Plzeň. Uvedený samosrpávní celek je tvořen třemi obcemi- Zahrádka, Hůrky a Mostice, kdy jejich 151 obyvatel žije na území o katastrální výměře 1 533 ha v průměrné nadmořské výšce 525m.

Zahrádka hřištěK největším místním pamětihodnostem obce patří kaplička v obci Zahrádka, která je zasvěcena sv. Janu a Pavlu a byla postavena roku 1782 Petrem Wagnerem. Obec Zahrádka je poprvé zmiňována v roce 1183.

Hůrky jsou poprvé v písemných pramenech zmiňovány roku 1115 ve falsu zakládací listiny kladrubského kláštera. Důležitou památkou v obci je kaple, která je zapsána jako nemovitá kulturní památka, postavena v letech 1862-1863 a slavnostně vysvěcena 18.10.1863 Adrianem Wettsteinem. 

Hůrky kaple

Další zajímavou památkou je kaple v obci Mostice, rovněž zapsaná jako nemovitá kulturní památka, datovaná kolem roku 1848.

Mostice křížek  Mostice křížek 

Výnosem Ministerstva kultury byla 17. 3. 1955 u obce Hůrky zřízena státní přírodní rezervace o současné rozloze 26,5 ha, ve které roste mnoho chráněných a ohrožených druhů rostlin, hub a mechorostů,l zejména srpnatka fermežová.  K této evropsky významné lokalitě lze pohodlně dojít či dojet na kole po značené cyklostezce.

Stravování

Pohostinství Hůrky

Cyklostezky

Cyklostezka č. 2293 Úterý- Olešovice- Umíř- Zahrádka- Všeruby- Nevřeň- Ledce